OFERTA

OFERTA EDUKACYJNA 

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU SZKOLNYM 

Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oferujemy kursy STANDARD 

Do prowadzenia zajęć stosujemy podręczniki tylko i wyłącznie dla szkół językowych, a więc materiał wykracza poza szkolną podstawę programową. Staramy się by nasze zajęcia były na najwyższym poziomie. Każdy z kursantów bierze aktywny udział zajęciach dzięki małej ilości osób w grupie. Rozwijamy wszystkie umiejętności językowe: nauka słownictwa, gramatyka, mówienie, rozumienie tekstu słuchanego i reagowanie oraz pisanie. Oczywiście, staramy się by uczniowie mówili jak najwięcej to możliwie na danym poziomie nauki. 

ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH

Dla dorosłych oferujemy kursy STANDARD

Kursy dla dorosłych prowadzone są od podstaw do poziomu zaawansowanego. Używamy podręczników przeznaczonych dla osób dorosłych z naciskiem na mówienie i rozumienie języka angielskiego. Na naszych zajęciach kursanci zaczynają mówić po angielsku już od pierwszej lekcji! Prócz licznych ćwiczeń z mówienia, rozwijamy słownictwo i znajomość struktur gramatycznych. Przed rozpoczęciem zajęć proponujemy wypełnić test sprawdzający poziom znajomości języka. 

EGZAMIN 

Kurs EGZAMIN dedykowany jest maturzystom i ósmoklasistom.

Prowadzimy przygotowania do egzaminu maturalnego (podstawowego i rozszerzonego) i do egzaminu ósmoklasisty NOWOŚĆ !!!

Na zajęciach skupiamy się na podsumowaniu wiedzy z zakresu słownictwa, struktur gramatycznych, rozwiązywaniu zadań testowych jak i rozwiązywaniu próbnych egzaminów. 

SZEŚCIOLATKI

Dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy kurs SZEŚCIOLATKI.

To zajęcia dla naszych najmłodszych uczniów. Skupiają się na poznawaniu pierwszych zwrotów w języku angielskim jak i osłuchaniu się z językiem, co będzie niezwykle pomocne w szkole. Korzystamy z najróżniejszych materiałów stymulujących przyswajanie wiedzy oraz ćwiczymy poznane słówka i struktury za pomocą gier i zabaw. 

WE DWÓJKĘ  

Nauka WE DWÓJKĘ jest ofertą podobną do zajęć indywidualnych, jednakże wybierając ten kurs możemy uczyć się ze swoim rodzeństwem, najlepszym kolegą czy koleżanką tylko we dwójkę. Jak w przypadku nauki indywidualnej mamy możliwość wybrania realizowanego materiału: 

  • MATERIAŁ SZKOLNY: praca z zaległościami, odrabianie ewentualnych zadań domowych, przygotowywanie do kartkówek i sprawdzianów
  • WYKRACZANIE POZA MATERIAŁ SZKOLNY: doskonalenie umiejętności językowych niezależnie od materiału szkolnego 

INDYWIDUALNE

Lekcje indywidualne są skierowane przede wszystkim dla:

  • tych, którzy potrzebują indywidualnego podejścia nauczyciela, ponieważ mają trudności i zaległości w materiale w stosunku do programu realizowanego w szkole.
  • tych, którzy pragną doszlifować swoje umiejętności i nauczyć się materiału wykraczającego poza podstawę programową realizowaną w szkole.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu:   KLIKNIJ